19. Hoofdstuk over de Lofzang op de Tathagatas

ca55ft4hthumbnail.jpgananda2.jpeg

Voorwaar, toen zochten die vele honderdduizenden Bodhisattva’s de Tathagatha Suvarnaratnakaracchatrak?ta op. Zij bogen hun hoofd voor de voeten van Suvarnaratnakaracchatrak?ta en vereerden hem.
Toen ze aan de kant gingen staan, betuigden die vele honderdduizenden Bodhisattva’s hem eer door met de beide handen een eerbiedig gebaar te maken en loofden zij de Tathagata Suvarnaratnakaracchatrak?ta met de volgende verzen:

12.JPGtigertemple1.jpg

“Het lichaam van de Boeddha is als de kleur van goud.
Zijn ledematen stralen als de kleur van goud.
Hij heeft de kleur van goud
zoals de gouden Koning van de Bergen.

lotus5.jpg

De Ziener is een witte lotus met een gouden kleur.
Hij heeft ledematen die verfraaid zijn
met bijzondere, goede en gunstige tekenen.*

Eveneens zijn zijn ledematen versierd
met de verschillende fraaie en kleinere tekenen
hij straalt als de zon
en heeft een schitterende goudkleurige uitstraling.

brahma.jpgasiaticlion.jpgthunder.jpg

Hij is erg zuiver, vreedzaam, kalm en onbewogen,
zoals de Koning van de Bergen.
Hij heeft de geweldige stem van Brahma.
Hij heeft de krachtige stem van een leeuw,
zo krachtig als het geluid van de donder!

Zijn zestigvoudige, geweldig klinkende stem
is volkomen zuiver.
De stem van de Boeddha klinkt als het geluid
van een pauw of een Indiase koekoek.

8symbols.jpgknot21.jpg1234.jpg

*De acht geluktekens (Ashtamangala’s) waar de Boeddha’s ledematen mee zijn verfraaid, zoals o.a. het Wiel (van de Dharma; de acht spaken vertegenwoordigen het Achtvoudige Pad) en de Lotus (zuiverheid), die in deze uitmuntende Suvarnabhasa al beschreven staan, zijn de attributen van Ashtamangaladevi, de geluksgodin, die aan de Boeddha geschonken werden toen hij de Verlichting bereikte. De zes overige gelukstekens zijn: de Parasol (bescherming tegen alle kwaad), de Banier (overwinning van Boeddha’s Leer), de Schelphoorn (verdrijven van alle kwaad en de glorie van de heiligen), de Knoop zonder einde (niet-eindigende liefde en lang leven), de Vaas van overvloed (bevat het water der onstervelijkheid en spirituele rijkdom) en de beide Gouden Vissen (verlossing van het lijden en vruchtbaarheid).

Boeddha’s stem is volkomen zuiver.
de Boeddha heeft een schitterende
en uitzonderlijk mooie stem,
volledig begiftigd met de kenmerken
van honderden verdiensten.

De Boeddha is een oceaan van wijsheid
en is begiftigd met alle deugden
van de heilige berg Sumeru.

De Boeddha bezit het grote Mededogen
voor het welzijn van alle voelende wezens!
Hij munt uit in het schenken van zegeningen
en geluk in alle werelden.

De Boeddha is de beste Verkondiger
van de hoogste waarheid en de beste gids
naar de gelukzaligheid van het volkomen Nirwâna.*

Hij is de grootste Schenker en Verkondiger
van de Nectar van de Dharma,
een voortreffelijke gids
naar de stad van vrede en gelukzaligheid,
de bron van alle geluk en zegeningen.

De Boeddha bevrijdt de wezens
uit de oceaan van lijden.
Hij brengt de wezens op voortreffelijke wijze
op het Pad van Vrede
en schenkt hun alle zegeningen en geluk.

De Boeddha kent zijn gelijke niet
en is ongeëvenaard.
Hij is een oceaan van Wijsheid en Mededogen
en ontelbare Deugden en Verdiensten.

De Boeddha heeft altijd mededogen
voor alle (moeder)voelende wezens,
en bezit de kracht van de onvoorwaardelijke Liefde,
methoden, daadkracht, wijsheid en heldhaftigheid.

*Nirwâna (Nirvâna): betekent letterlijk: ‘uitdoven’ of ‘uitblussing’ (van alle verstorende emotie’s en onwetendheid) In deze context de meest verheven staat van Verlichting die de Boeddha verkreeg, het definitieve einde van het lijden en de verlossing van alle vormen van bestaan.

Zelfs in vele triljoenen aeonen,
is het in de wereld van mensen èn goden onmogelijk,
om zelfs maar één druppel uit de oceaan van Verdiensten,
van de deugden èn kennis van de Boeddha te tellen.

Dit is in het kort door mij uitgelegd.
Het is maar een druppel vergeleken
met een oceaan van deugdzaamheid.

Welke hoeveelheid verdiensten
ik dan ook verzameld mag hebben,
mogen daardoor alle (moeder)voelende wezens
de allerhoogste Verlichting bereiken!’’

Voorwaar, toen stond de Bodhisattva Ruciraketu op van zijn Zetel, bedekte een schouder met zijn mantel, plaatste zijn rechter knie op de grond, vouwde ter verering eerbiedig zijn handen voor de Verhevene en loofde de Heer, de Verhevene toen in de volgende verzen:

“Oh, Koning van de Wijzen,
U bezit de tekenen van honderden Verdiensten
en duizenden schitterende deugden.
U heeft een voornaam voorkomen,
U komt rustig over en U heeft een uitstraling
van wel duizend zonnen.

Uw helderheid is ongekend
en met uw talloze lichtstralen
verdrijft U alle duisternis.

U straalt als edelstenen
van verschillende prachtige, heldere kleuren.
U straalt een blauw, wit of gouden licht uit
en U schittert als beril (of Lapis Lazuli)
of als de kristalheldere koperkleurige dageraad.

kailash2.jpg

Net zoals de heilige Sumeru bergen verlicht u alles.
U verlicht de vele miljoenen verschillende landen.
U maakt een einde aan het onmetelijke lijden
van alle wezens.
U schenkt alle wezens de allerhoogste zegeningen
en maakt iedereen gelukkig.

Uw lichaam, gezicht en zintuigen zijn volkomen zuiver
en met uitzonderlijke schoonheid begiftigd.
Uw schoonheid is zo uitzonderlijk,
dat de wezens er maar geen genoeg van kunnen krijgen.

U heeft een verrukkelijk voorkomen.
Het haar op uw hoofd glanst
als de kleur van een pauw,
zo mooi als een lotusbloem vol bijen.

U bezit het Grote Mededogen
dat zich uitstrekt naar alle voelende wezens.
U heeft door middel van Meditatie en Liefde
voor alle wezens voortreffelijke Verdiensten verzameld.
U bezit grote en kleine tekenen in verschillende kleuren.

U bezit de zeven kenmerken van de Verlichting,
zoals diverse meditatieve absorpties
(zoals o.a. de vier dhyana’s).
U bent waarachtig een schenker van vreugde,
goedheid, zegeningen en de bron
van het allerhoogste geluk.

U bezit onvoorstelbaar veel diepgaande deugden.
U verlicht triljoenen landen (in ontelbare werelden)
U zendt uw lichtstralen overal naartoe
en doordringt en verlicht alles.

U bent als de stralende zon aan de hemel,
[die warmte (mededogen) en helderheid (wijsheid)
uitstraalt naar alle voelende wezens].
Begiftigd met alle deugden
die de heilige berg Sumeru bezit,
verschijnt U in alle werelden en wereldsferen.

Gelijk de melk van de koe, een schelp, een witte lelie,
de volle maan, de kleur van sneeuw,
een prachtige, wonderschone witte lelie,
heeft U stralend witte tanden, net zoals de lucht
wanneer er witte, koninklijke ganzen doorheen vliegen.

buddhawall.jpg

Uw gezicht straalt rust en vrede uit,
en straalt als de volle maan.
U heeft krullend haar, dat naar rechts draait, dat glanst als
beril en straalt als de zon.

Voorwaar, toen prees de edele godin Bodhisattvasamuccaya de Verhevene met de volgende verzen:

“Hulde aan de Boeddha,
wiens Verlichting en Wijsheid
volkomen zuiver is.

Hulde aan de Boeddha,
die welbespraakt op perfecte wijze
de Dharma weet te verkondigen.

Hulde aan de Boeddha,
wiens geest bevrijdt is van de begoochelingen van de wereld,
die het niet-zelf (anatman) heeft gerealiseerd
en verlost is van de wereldse paden van Wetteloosheid.

En wederom hulde aan de Boeddha,
die de perfecte Wijsheid heeft gerealiseerd
over alle Bestaan en Niet-Bestaan.

kailash.jpg

Boeddha’s glorie is werkelijk grenzenloos!
Hij vertoont veel overeenkomsten
met de oceaan of de berg Meru!
De diepzinnige Boeddha sfeer is nauwelijks te bevatten
en net zo zeldzaam als de bloesem van de udumbara boom!

Zo vol mededogen voor alle voelende wezens
is de Tathagata toch,
een kroonjuweel in het geslacht van Shakya koningen.
Een zon onder de mensen is de Tathagata,
die voor het welzijn van alle moeder-voelende wezens
deze uitmuntende s?tra heeft verkondigd!

dsc00412.JPG

Kalm, bedaard en rustig
is de Tathagata Shakyamuni
op voortreffelijke wijze
de stad van de Vrede binnengegaan.
Zijn Meditatie was diepzinnig, gelijkmoedig
en volkomen zuiver.
Hij bereikte de sfeer van de Overwinnaar,
de zegevierende Boeddha.

En de lichamen van de Shravaka’s
zijn leeg van inherent bestaan.
De besten onder de twee-benigen
zijn ook leeg van onafhankelijk bestaan.

Alle objecten zijn van nature
Leeg van inherent bestaan.
En alle moeder-voelende wezens
zijn eveneens leeg van inherent bestaan.

Er is niets dat (absoluut) op zichzelf
(onafhankelijk) bestaat en alles wat bestaat
is onderling afhankelijk met elkaar verbonden
en bestaansafhankelijk.
Zo is er geen Zelf (of ik) dat gevonden kan worden.
[Zelfs de Leegte zelf, is Leeg van inherent bestaan.]

Altijd en eeuwig denk ik aan de Boeddha.
Voortdurend verlang ik naar
een Verschijning van de Boeddha.
En altijd en eeuwig maak ik een besluit
dat ik eens de Boeddha-zon zal zien.

Voortdurend kniel ik op de grond neer
en bid en smeek ik om een verschijning van de Boeddha.
Ik huil uit liefde die ik voel voor de Boeddha
en verlang er vreselijk naar
om Hem te mogen aanschouwen,
die de gelukzaligheid heeft bereikt.

Daar verlang ik voortdurend naar.
Ik smeek U, zegen me met Zijn Verschijning.
Ik hunker er vreselijk naar
om Uw vorm te aanschouwen.

Maak me blij door Uw grote mededogen, Boeddha.
Wees mij genadig en verschijn aan mij
en laat mij Uw vrede volle lichaam aanschouwen.
Willig mijn wens in, uit mededogen
voor mij, oh Boeddha!

Want de hele wereld met al zijn goden
worden door U beschermd.
Aldus zijn de lichamen van de Shravaka’s
leeg van inherent bestaan.
En alle wezens zijn niet meer dan een droom,
net zoals de lucht of de ruimte, leeg
en niet meer dan een goocheltruc.

att000003.jpgmanasarovar.jpg

Als illusie’s of het spiegelbeeld
van de maan in het water,
evenzo zijn de Grote Wijzen
en zelfs de Boeddha
leeg van inherent bestaan.

[De sfeer van de Tathagata
is zo zuiver als kristal.
U treedt de stad van de verheven Nektar
van de Dharma binnen.
U bent bij machte de wezens
grenzenloze zegeningen en geluk te schenken.

De sfeer van de Tathagata is buitengewoon subtiel,
wonderbaarlijk en erg diepzinnig.
Geen enkel wezen kan dit bevatten.
Zelfs onder de wijzen en zieners,
die de vijf soorten van bovennatuurlijke kennis bezitten,
onder alle Shravaka’s en alle Pratyekaboeddha’s,
is er niemand die dit werkelijk kan bevatten.

Nu heb ik geen twijfel meer
over de sfeer van de Boeddha.
Moge U daarom uit genade
en mededogen, aan mij Uw lichaam laten zien!]

buddhagolden.jpggoden.jpg

Toen stond de Verhevene op van zijn zetel en sprak aldus met de stem van Brahma: “Bravo, bravo, edele godin! Bravo, bravo wederom, edele godin! Je hebt oprecht de juiste woorden gesproken, edele godin, bravo!
Dit is wat, de Heer, de Verhevene heeft gezegd. En de Bodhisattva’s, te beginnen met de edele godin Sarasvat? en de gehele verzameling goden, mensen, Asura’s, Garuda’s, Kimnara’s, Mahoraga’s en andere Wezens, prezen met een hart vol vreugde de woorden van de Bhagavan Boeddha.

De edele, uitmuntende Suvarnabhasa, de Koning van de S?tra’s, is voltooid.