10. Hoofdstuk over Dridha

drdha.jpg

Voorwaar, toen sprak de Aarde-godin Dridha?* aldus tot de Verhevene:

“Verhevene, in welk dorp, stad,
vestiging, nederzetting, kolonie,
district, bossen, bergen, grotten
of koninklijke paleizen
deze uitmuntende Suvarnabhasa,
de koning der s?tra’s,
dan ook rond zal gaan,
daar zal ik, Verhevene, naar toe gaan.

Waar dan ook ter wereld, Verhevene,
waar er een zetel van de Dharma is geplaatst
voor de monnik die de Dharma verkondigt,
en overal waar die monnik de Dharma verkondigt,
nadat hij op de zetel plaats heeft genomen
en deze uitmuntende Suvarnabhasa,
de koning van de s?tra’s, tot in de details uitlegt,
daar zal ik, Verhevene, de Aarde-godin Dridha, heengaan.

Met mijn onzichtbare lichaam
naar de zetel van de Dharma gestegen,
zal ik met mijn hoofd tegen de voetzolen
van de monnik die de Dharma verkondigt, leunen.

En het zal mij een genoegen doen
de nectar van de Dharma te vernemen.
Ik zal mij erin verheugen
en er hulde aan bewijzen.

Wanneer ik voldaan ben, er hulde aan bewezen heb,
mezelf erin verheugd heb, zal ik met respect
voor het aroma der aarde de massa van de aarde
met 6.8 miljoen mijlen vergroten,
zover als de fundering van de aarde reikt,
die is ontstaan door de bliksem.

Ik zal het helemaal opvullen en hulde bewijzen.
Daarboven zal ik een dampkring van het aroma
der aarde maken die zich uitstrekt
tot het uiteinde van de oceaan.

*Dridha, de Aarde-godin wordt ook wel “de Onverstoorbare of "de Onverzettelijke" genoemd.
En ik zal deze grote aarde versterken,
zodat in dit Jambudv?pa de verschillende grassen,
struiken, planten en bomen harder zullen groeien.

Alle bomen in de parken en bossen
en al de verschillende bladeren, bloemen,
vruchten en gewassen zullen sterker,
welriekender, vochtiger, smaakvoller,
mooier en groter worden.

Wanneer de wezens verzadigd zijn
van die diverse drankjes en voedsel,
zal hun levensduur verlengd worden
en hun levenskracht, zintuigen,
teint en gelaatskleur, hernieuwd en versterkt zijn.

Begiftigd met een schitterende uitstraling,
vorm, voorkomen, kracht en goed functionerende zintuigen,
zullen zij vele honderdduizenden verschillende handelingen
verrichten op deze aarde.

Zij zullen zeer toegewijd, doortastend
en volmaakt zijn.
Zij zullen handelingen verrichten
waar veel kracht voor nodig is.

Om deze reden, Verhevene,
zal het complete Jambudv?pa vredig,
overvloedig, florerend, verrukkelijk
en vol met mensen worden.

In het ganse Jambudv?pa zullen alle wezens
tevreden en gezegend zijn en ze zullen
een verscheidenheid aan pleziertjes ervaren.
Die wezens zullen begiftigd zijn met een
stralend gelaat, voorkomen, vorm en kracht.

Om deze uitmuntende Suvarnabhasa,
de koning van de s?tra’s, zullen zij in de aanwezigheid
van de monniken, nonnen en leken die houders
van de voornaamste s?tra’s zijn, willen verkeren,
bij de Verkondigers van de Dharma,
die op hun zetels hebben plaatsgenomen.

Nadat zij hen met zuivere geesten zijn genaderd,
zullen zij die Verkondigers van de Dharma smeken
om deze uitmuntende Suvarnabhasa,
de koning der s?tra’s, uit te leggen,
voor het welzijn van alle (moeder) voelende wezens,
opdat zij allen gezegend en uitverkoren zullen zijn.

Waarom?

Wanneer, Verhevene, deze uitmuntende Suvarnabhasa,
de koning der s?tra’s, verklaard wordt,
zal ik de Aarde-godin Dridha, samen met mijn gevolg,
sterker en machtiger worden.
Onze lichamen zullen grootse macht en kracht, moed,
standvastigheid, uitstraling en fortuin verkrijgen.

Wanneer ik, Verhevene, de Aarde-godin Dridha,
verzadigd ben door de nectar van de Dharma
en grootse uitstraling, fortuin, moed,
kracht en macht heb verkregen,
zal dit Jambudv?pa* dat uit zevenduizend mijlen
van deze grote aarde bestaat,
zich uitbreiden door het aroma der aarde.

Deze aarde zal dan versterkt worden.
Verhevene, al deze (moeder) voelende wezens,
die van deze aarde afhankelijk zijn
zullen een toename, uitspreiding
en uitbreiding van hun goederen ondervinden.

Ze zullen machtig worden,
verscheidene pleziertjes ervaren
en zegeningen ontvangen.

Mogen zij van alle verschillende drankjes,
voedsel, voeding, kleding, bedden, stoelen,
verblijven, woningen, paleizen, parken, rivieren,
vijvers, poelen, bronnen, meren, zeeën,
zwembaden en reservoirs genieten
en eveneens van deze en gelijksoortige hulpmiddelen, comfort
geluk en zegeningen die er op deze aarde voorkomen en
afhankelijk zijn van de aarde.


*Volgens de Boeddhistische Kosmografie bestaat Jambudv?pa uit 7000 mijlen.

Verhevene, hier zouden alle wezens
ons enorm dankbaar voor moeten zijn.

Deze uitmuntende Suvarnabhasa,
de koning van de s?tra’s,
moet vol respect beluisterd, gerespecteerd,
vereerd, geëerd en gehuldigd worden.

Mogen, Verhevene, al die voelende wezens,
die uit hun verschillende woningen komen
om de Verkondigers van de Dharma te ontmoeten,
luisteren naar deze uitmuntende Suvarnabhasa,
de koning van de s?tra’s.

Bovendien, mogen zij, nadat zij (goed) geluisterd hebben
en ieder afzonderlijk zijn eigen verblijfplaats, huis, dorp,
stad of nederzetting of woning heeft betrokken,
met elkaar als volgt converseren:

‘Vandaag hebben wij de diepzinnige Dharma vernomen
en hebben we een onvoorstelbare hoeveelheid verdiensten
verzameld. [Door het luisteren naar de Dharma hebben we
honderdduizenden Tathagata’s tevreden gesteld]
Door het vernemen van de Dharma [zijn we vandaag]
bevrijd van de hel, het dierenrijk, de wereld van Yama
en het rijk der (hongerige) geesten.

Vandaag hebben we door naar de Dharma
geluisterd te hebben, de verdiensten verzameld
om in de toekomst gedurende
vele honderdduizenden levens als goden of mensen
wedergeboren te worden!’

Mogen zij, wanneer zij thuis zijn gekomen,
aan anderen iets van deze uitmuntende Suvarnabhasa,
de koning der s?tra’s, vertellen;

Mogen zij aan anderen zelfs maar
een enkel hoofdstuk of een enkel geboorte-verhaal
[of zelfs maar één enkele naam
van een Bodhisattva of Tathagata]
of een couplet dat uit vier verzen bestaat
of zelfs maar één enkel vers vertellen
of voorlezen uit deze uitmuntende Suvarnabhasa,
de koning der s?tra’s;

Mogen zij aan anderen enkel de Naam
van deze uitmuntende Suvarnabhasa,
de koning der s?tra’s, doorgeven!

Waar ter wereld dan ook, Verhevene,
de wezens aan elkaar deze
en soortgelijke verscheidene onderwerpen
uit deze koning der s?tra’s vertellen
of ervoor zorgen dat anderen ze te horen krijgen
of er met elkaar over spreken, daar zal de aarde,
Verhevene, sterker en vochtiger (vruchtbaarder) worden.

De diverse aroma’s der aarde
en alle hulpbronnen zullen enorm toenemen
voor al die wezens in die gebieden,
overvloediger worden en zich uitbreiden.
Alle wezens zullen gezegend worden.

Zij zullen over grote rijkdom en genoegens
beschikken en tevens verknocht zijn aan vrijgevigheid.
Zij zullen groot vertrouwen in de Drie Juwelen
(de Boeddha, de Dharma en de Sangha) hebben.

Toen dit gezegd was, sprak de Verhevene aldus tot de Aarde-godin Dridha:

“Zonder onderscheid, zullen alle wezens,
Aarde-godin, die zelfs maar één enkel vers
uit deze uitmuntende Suvarnabhasa,
de koning van de s?tra’s, horen,
van deze wereld der mensen
in de Hemel van de Drieëndertig goden
of in andere Hemelen van groepen goden reïncarneren.

Welke wezens dan ook, die hun plaatsen
voor deze uitmuntende Suvarnabhasa,
de koning van de s?tra’s, versieren met
een enkele paraplu, vlag of een stukje kleding,
daar zullen die verfraaide plaatsen, Aarde-godin,
veranderd worden in goddelijke paleizen
die van de zeven juwelen zijn gemaakt,
verfraaid met alle sieraden,
in de Groep van Zeven goden
die in de Sfeer van Verlangen verblijven.

Wanneer die (voelende) wezens
vanuit deze wereld der mensen transmigreren,
zullen zij wedergeboren worden
in die goddelijke paleizen
die gemaakt zijn van de zeven juwelen.

Aarde-godin, zij zullen zeven keer
wedergeboren worden in elk goddelijk paleis
dat gemaakt is van de zeven juwelen.*
Zij zullen onvoorstelbare goddelijke zegeningen ontvangen.

Toen dit gezegd was, sprak de Aarde-godin Dridha aldus tot de Verhevene:

“Daarom, Verhevene, zal ik, de Aarde-godin Dridha,
verblijven in die gebieden van de aarde,
waar de monnik de Dharma verkondigt,
nadat hij plaatsgenomen heeft op de zetel van de Dharma.

Met mijn onzichtbare lichaam
zal ik met mijn hoofd tegen de voetzolen
van die monnik die de Dharma verkondigt, leunen,
zodat deze uitmuntende Suvarnabhasa,
de koning der s?tra’s, voor het welzijn van die wezens
die verdiensten hebben verzameld onder duizenden Boeddha’s,
niet vlug zal verdwijnen en lang
zal voort blijven bestaan in Jambudv?pa.

Mogen zij in de toekomst
gedurende triljoenen aeonen
onvoorstelbare goddelijke
en menselijke genoegens ervaren.

Mogen zij ontmoetingen met Tathagata’s hebben.
Mogen zij in de toekomst de allerhoogste
en volmaakte Verlichting bereiken
en moge alle ellende in alle hellen, het dierenrijk
en de wereld van Yama volledig vernietigd worden.


Zo (eindigt) het tiende hoofdstuk, het Hoofdstuk over de Aarde-godin Dridha, in de uitmuntende Suvarnabhasa, de koning van de s?tra’s.