14. Hoofdstuk over het toevlucht nemen van de Yaksa’s

180px-kali_dakshineswar.jpg170px-mathurayaksa1stcenturyad.jpg200px-amaravatiscrollyaksha3rdcentury.JPG180px-yaksinimathura10thcentury.JPG

Grote godin Sri, welke trouwe en edele zoon of dochter dan ook, die het verlangen zou hebben op onvoorstelbaar, grote en uitgebreide wijze hulde te bewijzen aan de Boeddha’s van het verleden, heden en toekomst en tevens verlangen zou de diepzinnige Boeddha-natuur (veld/sfeer) te (leren) kennen, die zou zeker in dat gebied, klooster of woud waar deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning der sutra’s, in detail wordt uiteengezet, met een geconcentreerde geest zeer goed naar deze uitmuntende Suvarnabhasa, de koning van de sutra’s, moeten luisteren.

Voorwaar, toen sprak de Verhevene in die tijd uitvoerig de volgende verzen uit, om de betekenis hiervan te verduidelijken:

“Een ieder die ernaar zou verlangen
om onvoorstelbaar veel hulde te bewijzen
aan alle Boeddha’s en de diepzinnige ware natuur
van alle Boeddha’s te (leren) kennen,
zou naar die plaats, klooster of cel moeten gaan,
waar deze uitmuntende Suvarnabhasa verkondigd wordt.

levensrad1.jpeg

Deze sutra is een onbegrijpelijke en eindeloze oceaan
van verdiensten en is in staat alle wezens
uit de talrijke oceanen van het lijden te bevrijden.

Ik doorschouw het begin, het midden en het einde van deze sutra:
het is de koning van de sutra’s, ongelofelijk diepzinnig
en het is met niets te vergelijken.

ocean.jpeg

Noch alle zandkorrels van de Ganges,
noch die van de gehele aarde,
noch alle druppels van de oceaan,
noch al wat er in de oneindige ruimte bestaat
kan ermee vergeleken worden.

Vervolgens moet hij de sfeer van de Dharma binnengaan
waar er een stupa staat die de natuur van de diepzinnige
en zuivere Dharma en de Verlichting van de Boeddha heeft.
En binnen in die stupa zal hij de Boeddha Shakyamuni zien,
die met een aangename stem deze sutra aan het uitleggen is.

Hoe vaak hij gedurende vele miljoenen aeonen
en ontelbare keren dan ook goddelijk
en menselijke genoegens heeft ervaren,
wie deze sutra hoort, zal beseffen dat hij een onvoorstelbare
hoeveelheid verdiensten heeft verkregen.

Iemand die in staat is om naar deze sutra te luisteren,
zou het er voor over moeten hebben om honderd mijlen lang
door vuurkuilen te trekken en enorme pijnen te verdragen.

Zodra hij zijn klooster of cel heeft bereikt,
zullen alle kwalen, boze dromen
en slechte tekenen verdwijnen.

Wanneer hij naar binnen is gegaan
zullen alle rampspoeden veroorzaakt
door negatieve planetaire constellaties
en gesternte en angstaanjagende boze geesten
(demonen) verdwijnen.

Hij moet daar, zoals de Naga-koningen
hem in zijn droom hebben laten zien,
een zetel neerzetten, die op een lotus lijkt.

En nadat hij daarop heeft plaatsgenomen,
zal hij de betekenis van deze sutra uiteenzetten.
Hij moet dan de inhoud lezen
en het ook proberen te begrijpen.

ca55ft4hthumbnail.jpg

Daarna moet hij opstaan en naar een andere plaats gaan
en daar zal hij op die zetel wonderen zien.
Soms zal de (gewone) vorm van de Verkondiger van de Dharma
daarop gezien worden en andere keren de vorm van de Boeddha,
een Bodhisattva, Samantabhadra, Mañjushri of Maitreya.

Soms ziet men een glimp of een kortdurende verschijning
van de goden en dan verdwijnen ze weer.
De Orde van de Boeddha is alomtegenwoordig, succesvol,
beroemd en is begiftigd met graan en zegeningen.

[Een Verschijning van de Boeddha is een Teken van Overwinning,
geluk, roem, het terugdringen van tegenstanders,
het volledig verslaan van hordes buitenlandse vijanden,
het overwinnen van vijanden in gevechten,
het einde van boze dromen en het vernietigen van alle kwaad]

Hij zal beroemd zijn in dit ganse Jambudvipa
en al zijn vijanden zullen keihard verslagen worden.
Zijn vijanden zullen altijd onderdrukt worden
en zich afkeren van het kwaad.

Nadat hij de hoogste top van het kwaad heeft overwonnen
en geen vijanden meer heeft, viert hij feest.

brahma1.jpegindra41.jpegenki1.jpeg

Met Koning Brahma, Indra (Shakra),
de Heer van de Drieëndertig goden,
evenals de Wereldbeschermers,
Vajrapani, de Koning van de Yaksa’s,
Samjñaya, de hoogste generaal van alle Yaksa’s;

Anavatapta, de Koning van de Naga’s, en Sagara,
de Koningen van de Kimnara’s en Asura’s,
evenals de Koningen van de Garuda’s, voorop gesteld,
bewijzen alle goden voortdurend hulde
aan de onvoorstelbare Stupa van de Dharma.

Ze worden vervuld van vreugde wanneer zij
Eerbiedwaardige wezens zien.
Alle voortreffelijke Oppergoden zullen
aldus denken en tegen elkaar zeggen:

‘Aanschouw toch al die Wezens
die begiftigd zijn met zulk een grote uitstraling,
glorie en verdiensten!

Vanwege hun zuiverheid en verdiensten
zijn al deze Eerbiedwaardige Wezens
met onvoorstelbare devotie voor de Stupa
van de Dharma hierheen gekomen,
om naar deze diepgaande sutra te luisteren.

Zij bezitten mededogen voor de wereld
en werken voor het welzijn van alle wezens.
Zij zijn het voertuig van de essentie
van de nectar van de Dharma
en diepzinnige verschijnselen.

Allen die in aanraking komen met de essentie
van deze diepzinnige Dharma en deze sutra,
de uitmuntende Suvarnabhasa, te horen krijgen,
hebben ooit vele honderdduizenden Boeddha’s vereerd
en om deze verdiensten horen zij deze sutra.’

Al deze Koningen der goden, zoals Sarasvati,
Sri, Vaisravana, evenals de Vier Grote Koningen,
samen met de vele honderdduizenden Yaksa’s
die over bovennatuurlijke en grote krachten beschikken,
zullen hen in al de vier richtingen bescherming bieden.

indra.gif

Indra, Soma, Vayu, Varuna, Skanda,
Vishnu, Sarasvati, Prajapati en Hutashana,
al deze Wereldbeschermers die over grootse kracht
en moed beschikken, zullen hen altijd, onvermoeibaar,
dag en nacht beschermen.

En ook de enorm machtige Yaksa-Koningen,
Narayana en Maheshvara en de Achtentwintig generaals
van de Yaksa’s, aangevoerd door Samjñaya,
samen met vele honderdduizenden Yaksa’s
die bovennatuurlijke en grote krachten bezitten,
zullen hen tegen alle angsten en verschrikkingen beschermen.

Eveneens zal Vadjrapani, de Koning van de Yaksa’s,
samen met vijfhonderd Yaksa’s en alle Bodhisatva’s,
hen beschermen.

sungayakshi2bcasokatree.JPG

Manibhadra, de Koning van de Yaksa’s,
evenals Purnabhadra, Kumbhira en Atavaka,
evenzo Pingala en Kapila, ieder een Yaksa-Koning
die over vijfhonderd Yaksa’s beschikken,
zullen hen beschermen die naar deze sutra hebben geluisterd.

Citrasena, de Gandharva, Jinarsabha,
de Koning van Overwinnaars, Manikantha,
Nikantha, Varshadhipati, Mahagrasa, Mahakala,
evenals Suvarnakesha, Pañcika,
Chagalapada, evenals Mahabhaga, Pranalin;

Dharmapala, Markata, Vali, Suchiroma,
Suryamitra, evenals Ratnakesha, Mahapranalin,
Nakula, Kamashresjtha, Candana, Nagayana,
Haimavata, evenals Satagiri –

Beschikken allemaal over grote kracht,
moed en bovennatuurlijke krachten
en zullen aan een ieder voor wie deze sutra
dierbaar is – bescherming bieden.

Anavatapta, de Koning van de Naga’s,
evenzo Sagara, zowel Muchilinda en Elapatra,
als Nanda en Upanandaka, samen met vele
honderdduizenden Naga’s die grote bovennatuurlijke
krachten bezitten, zullen hen tegen alle angsten
en verschrikkingen beschermen.

275px-britishmuseumrahu.JPG

Bali, Rahu, Namuchi, Vemachitra,
Samvara, Prahlada, Kharaskanda,
evenals de andere Koningen van de Asura’s,
samen met vele honderdduizenden andere Asura’s;

Die allemaal enorme krachten
en bovennatuurlijke krachten bezitten,
zullen hen eveneens beschermen tegen alle angsten
en verschrikkingen die zich plotseling kunnen voordoen.

Hariti, de moeder van de Bhuta’s,
samen met haar vijfhonderd Zonen,
zal hen altijd beschermen,
of zij nu slapen, zitten of staan.

Chanda, Chandalika, evenals de Yakshini Chandika, Kunti
en Kutadanti, die in staat is alle wezens van hun krachten te beroven,
bezitten allemaal grootse kracht, moed en bovennatuurlijke krachten
en zullen hen overal in de vier richtingen beschermen.

275px-kali_devi.jpginanna1.jpegsarasvati-brahma.jpeg

Met Sri en Sarasvati aan het hoofd
en alle onvoorstelbare goden hier,
de Aarde-godin, de goden van de vruchten,
de gewassen, de bossen, rivieren,
parken, bomen en altaars;

Al deze goden zullen
met een zeer verheugde geest,
hen beschermen voor wie deze sutra kostbaar is.

Zij zullen de wezens een lang leven,
gezondheid en kracht schenken.
Zij zullen hen voortdurend voorzien van glorie,
verdiensten, uitzonderlijke begaafdheid en geluk.

Zij zullen alle verdrukkingen en benauwdheden
die door negatieve planetaire constellaties
en gesternte teweeg zijn gebracht teniet doen.
Alle rampspoed, verdorvenheden en boze dromen
zullen zij opheffen.

En de diepzinnige en erg machtige Aarde-godin
zal zich verzadigd voelen door het aroma
van de uitmuntende Suvarnaprabhasa,
de koning van de sutra’s.
Het aroma van de aarde zal tot aan het Vadjra-Fundament
in een diepte van 6.8 miljoen mijlen, toenemen.

Dan zal het met ruim honderd mijlen in de diepte zakken
en vervolgens door de kracht van het luisteren
naar deze sutra weer opstijgen
en de oppervlakte van de aarde vochtiger maken.

Alle goden die in de tien richtingen verblijven,
zullen verzadigd zijn door het aroma
van de uitmuntende Suvarnaprabhasa,
de koning van de sutra’s.

Zij zullen machtiger, krachtiger
en moediger worden en meer geluk krijgen.
Zij zullen met gelukzaligheid
en diverse aroma’s gezegend worden.

dsc00174.JPGdsc00147.JPGvruchtaardbei.jpeg

De goden van het fruit, de gewassen
en de bossen hier in dit ganse Jambudvipa,
zullen verblijd zijn met de vertolking van deze sutra.

Zij zullen de gewassen, grasvelden, verschillende bloemen,
vruchten, bomen, parken en wouden
beeldschoon, geuriger en bloeiend maken.

Door middel van verschillende bloemen en vruchten
zullen ze al het gras en de bomen op de aarde laten groeien.
In dit ganse Jambudvipa zullen de Naga-meisjes verheugd zijn
en ze zullen in lotusachtige poelen allerlei verschillende soorten
blauwe en witte lotussen planten.

dsc00139.JPGdsc00210.JPG

De lucht zal weer zuiver worden
en vrij van rook en bewolking zijn.
De windstreken zullen weer,
verschoond van alle vuil en afvalstoffen,
helder stralen.

De Zon zal glanzend opkomen en helder stralen.
De majestueuze Zon, (kind) afkomstig van de goden
en die in het paleis verblijft dat van Jambunada goud is gemaakt,
zal zeer verheugd zijn door deze sutra.

dsc00209.JPGdsc00215.JPG

De goddelijke Zon zal met
grootse vreugde rijzen in Jambudvipa.
Hij zal zijn eindeloze massa (zonnen)stralen
overal heen zenden.

Zodra hij is opgekomen en alles heeft verlicht
met zijn eindeloze stralenbundels,
zullen de lotussen die de diverse vijvers hebben opgevuld,
zich ontvouwen.

Hij zal de gehele aarde verzadigen
en de zon en de maan zullen helder schijnen.
Het gesternte zal gunstig zijn en de wind
en de regen zullen op de juiste tijden komen.

In het ganse Jambudvipa
zal overvloed heersen,
speciaal daar waar deze sutra zich bevindt."


Zo (eindigt) het veertiende hoofdstuk, het Hoofdstuk over Bescherming, "De Toevlucht van de Yaksa’s" genoemd, in de uitmuntende Suvarnabhasa, de koning van de sutra’s.

170px-mathurayaksa1stcenturyad.jpg200px-ellora_cave34_001ambikagoddess.jpg180px-mahakaliyantra.jpgkali.jpeg